Töihin Editalle

Tule meille töihin

Meillä on hyvä henki. Arvostamme toinen toisiamme, ammattitaitoamme ja haluamme oppia ja kehittyä yhdessä. Jaamme keskenämme tietoa kasvokkain ja eri kanavissa. Meillä on lupa kysyä, kyseenalaistaa ja innovoida uutta.

Yhteiset toimintaperiaatteet

Luotamme ja arvostamme

Luottamus ja arvostus ovat toimintamme perusta, jota vahvistamme jatkuvasti yhdessä. Luotamme itseemme ja toisiimme. Arvostamme omaa ja toistemme asiantuntemusta. Edistämme yhdenvertaisuutta, ja kunnioitamme jokaista yksilönä. Rakennamme yhdessä toiminnallamme avointa ja hyvinvoivaa työyhteisöä.

Yhdessä onnistumme

Uskomme, että onnistumisen edellytyksenä on yhdessä tekeminen ja avoin sekä jatkuva vuorovaikutus. Osoitamme kiinnostusta toisiamme kohtaan kiittämällä, kuuntelemalla, kysymällä ja keskustelemalla.

Opimme ja kasvamme

Etsimme rohkeasti uudenlaisia tekemisen tapoja kokeilemalla ja innovoimalla. Opimme yhdessä jakamalla tietoa ja antamalla palautetta. Ruokimme toistemme rohkeutta kehittyä ja kasvattaa omaa osaamistaan. Katsomme tulevaisuuteen ja haluamme olla näyttämässä suuntaa.

Asiakkaanamme on hyvä olla

Kuuntelemme aktiivisesti asiakkaitamme ja asiantuntemuksellamme autamme heitä pääsemään tavoitteisiinsa. Kun asiakkaamme onnistuu, me voimme olla ylpeitä.