Edita Publishing jakautumassa kahdeksi erilliseksi yhtiöksi

Edita Group Oyj ja sen tytäryhtiö Edita Publishing Oy ovat käynnistäneet valmistelun, jonka tavoitteena on Edita Publishing Oy:n oppimisen liiketoiminnan eriyttäminen uuteen itsenäiseen osakeyhtiöön nimeltään Edita Oppiminen Oy (”Edita Oppiminen”).  Järjestelyn on suunniteltu toteutuvan 31.12.2023. Editan lakitiedon liiketoiminta jatkaa Edita Publishing Oy:ssä, ja yhtiön nimi vaihtuu Edita Lakitieto Oy:ksi osittaisjakautumisen täytäntöönpanon yhteydessä (”Edita Lakitieto”). Muutoksen jälkeen Edita Groupilla on kolme tytäryhtiötä eli Edita Prima Oy, Edita Oppiminen Oy ja Edita Lakitieto Oy, jotka ovat samalla myös konsernin liiketoiminta-alueita.

Edita Group muutti jo vuoden 2023 alussa johtamisrakennettaan, ja osittaisjakautuminen on tälle looginen jatko. Tammikuun 2023 alusta alkaen Edita Publishing Oy:n liiketoimintojen johtajat sekä markkinointijohtaja ovat raportoineet suoraan konsernin toimitusjohtajalle. Nyt suunnitellulla jakautumisella halutaan entisestään vahvistaa oppimisen ja lakitiedon strategian toteuttamista ja kasvua sekä edelleen selkeyttää johtamisvastuita. Oppiminen ja lakitieto palvelevat eri asiakkaita eikä niillä ole tunnistettu ristiinmyyntisynergioita. Kummallakin liiketoiminnalla on kuitenkin hyvät kasvumahdollisuudet omilla päämarkkinoillaan, ja jakautuminen vahvistaa niiden kilpailukykyä.

Koko Edita Publishing Oy:n henkilöstö jatkaa yhtiöissä vanhoina työntekijöinä. Jakautuvan, Edita Lakitiedon liiketoimintaa jatkavan yhtiön toimitusjohtajana toimii myös jatkossa Kalle Toivonen. Edita Oppimisen toimitusjohtajaksi nimitetään Tomi-Pekka Niukkanen 31.12.2023 alkaen.

”Uskomme, että lakitiedon ja oppimisen liiketoimintojen jakaminen omiin yhtiöihin vahvistaa entisestään niiden mahdollisuuksia kasvaa omilla markkinoillaan ja palvella omia asiakkaitaan. Itsenäisinä yhtiöinä ne pystyvät jatkossa aidosti keskittymään juuri niiden oman liiketoiminnan kasvua tukeviin ratkaisuihin ja kehittämistoimenpiteisiin. Jakautuminen selkeyttää myös yhtiöiden erilaisia arvonluontiprofiileja, ja liiketoimintojen arvon kasvattaminen on helpompaa erillisinä yhtiöinä”, kertoo Edita Groupin va. toimitusjohtaja, talousjohtaja Kristiina Kujala.

Lisätietoja:

Kristiina Kujala
va. toimitusjohtaja, talousjohtaja
Edita Group Oyj
040 0761 752
kristiina.kujala@editagroup.com